Commissie Sociaal

Commissie Sociaal

* Medewerkers van het Gemengd Comite 118, dat betrekking heeft op de collectieve arbeidsovereenkomsten van onze arbeiders lid. 
* Grootte van het paritair comite voor de 201 werknemers de verkoop van ambachtelijke en de grote lijnen geschetst Lid. 
* Lid en voorzitter van de hoofdstad van de bakkerij die handvatten Board: 
– Pre-pensioenen 
– Langdurige ziekte-uitkeringen. 
– Aanvullende werkloosheidsuitkering. 
– Aanvullende pensioenen. 
– Premies Unie. 
* Lid van de beroepsopleiding instituut in de voedingsindustrie. 
* Regelmatige publicatie van lonen en specifieke sociale veranderingen. 
* De aanwezigheid van de Hoge Raad en de Centrale Jury wordt verzorgd door de heer Albert Denoncin